2020 թվականի հունիսի 5-ին ՀՀ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում «ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» տարեկան հաշվետվության քննարկումների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 2019 թ. Պետա­կան բյուջեի կատարման վերաբերյալ ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի եզրա­կա­ցութ­յունը ներկայացրեց պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը։

Քննարկումների սկզբում հանդես եկավ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այնուհետեւ հաշվետվությամբ հանդես եկան Ֆինանսների նախարար Ա. Ջանջուղազյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահ Ա. Ջավադյանը։

Հաշվեքննիչ պալատի նախագահն իր ելույթում նշեց, որ եզրակացությունը կազմելու նպա­տակով պետական բյուջեի կատար­ման գործ­ընթացի կազ­մա­կերպ­ման նկատմամբ հաշվեքննություն է իրա­կա­նացվել Ֆի­նանսների նա­խա­րա­րությունում։ Հաշվեքննության ընթաց­քում կազմվել է ար­ձա­նագ­րութ­յուն, որը սահմանված կարգով ներկայացվել է Ֆի­նանսների նա­խա­­րարին։ Վեր­ջինս կողմից արձանագրության վերա­բեր­­յալ ներկայացվել է դիր­­քորո­շում, որն էլ ամբողջությամբ արտացոլվել է հաշ­­վեքննության արդ­յունք­նե­րի վերաբերյալ ընթացիկ եզրակա­ցութ­յու­նում՝ տա­լով նաև դրանց կա­պակ­­ցութ­­յամբ Հաշվեքննիչ պալատի մեկ­նա­բա­­նութ­յուն­ները։ Նյութը նույնպես ներ­­կայաց­վել է Ազգային ժողով, Կա­ռա­վա­րութ­յուն և հրա­պա­րակվել է Հաշ­վեքննիչ պալատի պաշտոնական կայ­քում։

Լևոն Յոլյանը խոսեց պետական բյուջեի կատարման գործընթացում առկա մի շարք խնդիր­­ների մասին, միևնույն ժամանակ՝ արձանագրելով դրական տեղաշարժերը: Պալատի նախագահը նշեց՝ հաշվի առնելով եզրակացությամբ ներկայացված նկատառումներն ու փաստերը՝ պալատը 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ տվել է դրական եզրահանգում:

Լևոն Յոլյանը իր ելույթում նշեց՝ «Այս տարի Հաշվեքննիչ պալատը բավական մեծ շեշտադրում է կատարել պետական պարտքի կառավարման համակարգին՝ հաշվի առնելով դրա առանցքային տեղը բյուջետային համակարգում և նշանակությունը ֆիսկալ կայունության ապահովման գործում։ Պետական պարտքի կառավարման 10 ոլորտների գծով Հաշվեքննիչ պալատն արձանագրել է 37 խնդիր և տվել դրանց շտկմանն ուղղված 44 առաջարկություն»։

Ելույթից հետո Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը պատասխանեց պատգամավորների հարցերին։

Ծանոթություն. Հայաստանի Հանրապետության 2019 թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունը հաստատվել է Հաշվեքննիչ պալատի 2020 թ․ մայիսի 26-ին կայացած հերթական նիստին: Եզրակացությունը տեղադրված է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի պաշտոնական կայքում և առաջիկայում կներկայացվի ՀՀ Ազգային Ժողովի լիագումար նիստում նույնպես:

 

 

Ուրբաթ, Հունիս 5, 2020