ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2020Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Գյումրու համայնքապետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Համայնքային բյուջեի միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և համայնքային սեփականության օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Եվրասիական տնտեսական միության դատարան և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ մարմիններում բյուջետային միջոցների ձևավորում, կառավարում ու տնօրինում, գույքի և այլ ակտիվների օգտագործում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումն ու կադաստրի համակարգի գործունեության ապահովումը, ինչպես նաև պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը, երաշխավորումը և պաշտպանությունը
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Կասեցված է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն ՓԲԸ-ին շինարարության նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝ բացառությամբ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Սյունիքի մարզպետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 
 

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2019Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

*   «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Հաշվեքննիչ պալատը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի իրավահաջորդը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաշվեքննիչ պալատն առաջին տարում իրագործում է Ազգային ժողովի արդեն ընդունած՝ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության տարեկան ծրագիրը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը սույն օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողով է ներկայացնում հաշվեքննիչ պալատը:

3. Հաշվեքննիչ պալատի տարեկան առաջին հաղորդումը պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի վերջին տարեկան գործունեության ծրագրով նախատեսված ծրագրային հարցերով սահմանված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն: