ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2020Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
«Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման օրինականություն և արդյունավետություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Երևան քաղաքում շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի մասով
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ, ՀՀ դատական դեպարտամենտ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նաախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույք կադաստրի պետական կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, մարզպետարաններ
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հիմնարկների կողմից հաշվեքննության իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության մատչելիությունը ապահովող գործընթաց
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Գեոդեզիական քարտեզագրական ծառայություններ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Գիտության կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Գյումրու համայնքապետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Համայնքային բյուջեի միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և համայնքային սեփականության օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման գործընթացի իրականացում (բացառությամբ դեղատնային գործունեության լիցենզավորման)
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Եվրասիական տնտեսական միության դատարան և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ մարմիններում բյուջետային միջոցների ձևավորում, կառավարում ու տնօրինում, գույքի և այլ ակտիվների օգտագործում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ԵԱՏՄ անդամ պետության բյուջեի կատարման դրամարկղային սպասարկում իրականացնող լիազոր մարմիններ
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ ներմուծման մաքսատուրքերի /համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների/ գումարների հաշվեգրում և բաշխում, դրանք, որպես եկամուտ, բյուջեներ փոխանցում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումն ու կադաստրի համակարգի գործունեության ապահովումը, ինչպես նաև պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը, երաշխավորումը և պաշտպանությունը
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրված «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամում գնումների գործընթաց
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Դեղերի շրջանառության պետական կարգավորմանն ուղղված ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Կասեցված է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն ՓԲԸ-ին շինարարության նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ՀՀ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրով անասնապահական ուղղվածություն ունեցող համայնքների արոտավայրերի ջրարբիացում, ցանցերի կառուցում և դաշտային ճանապարհների անցանելիության ապահովում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝ բացառությամբ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ոստիկանություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական պահպանության գլխավոր վարչության ֆինանսատնտեսական գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանության և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների կիրառությունը
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ պետական պարտքի կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Միջին մասնագիտական կրթության համակարգի գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ա/ Ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովմանն ուղղված պետական գաղտնիք պարունակող ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող գնումներ
բ/ ՀՀ պաշտպանության նախարարության արտաբյուջետային միջոցների ձևավորում և օգտագործում։
գ/ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրված պաշտպանության ոլորտում գործող հիմնադրամների ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Ռուս-Հայկական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին համաձայնագրով նախատեսված Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան լիազոր պետական մարմիններ
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռուս-Հայկական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին համաձայնագրով կողմերի համար սահմանված պարտավորությունների կատարում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Սյունիքի մարզպետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն»
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից 2018թ․ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ստանդարտների մշակման և հաստատման գործընթաց
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տեսչական գործառույթ իրականացնող պետական մարմիններ
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2019Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2018Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ*

 

 

 

*   «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Հաշվեքննիչ պալատը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի իրավահաջորդը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաշվեքննիչ պալատն առաջին տարում իրագործում է Ազգային ժողովի արդեն ընդունած՝ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության տարեկան ծրագիրը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը սույն օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողով է ներկայացնում հաշվեքննիչ պալատը:

3. Հաշվեքննիչ պալատի տարեկան առաջին հաղորդումը պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի վերջին տարեկան գործունեության ծրագրով նախատեսված ծրագրային հարցերով սահմանված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն: