ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2019Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
«Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման օրինականություն և արդյունավետություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի մասով
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Գյումրու համայնքապետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Համայնքային բյուջեի միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և համայնքային սեփականության օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման գործընթացի իրականացում (բացառությամբ դեղատնային գործունեության լիցենզավորման)
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Եվրասիական տնտեսական միության դատարան և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ մարմիններում բյուջետային միջոցների ձևավորում, կառավարում ու տնօրինում, գույքի և այլ ակտիվների օգտագործում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ԵԱՏՄ անդամ պետության բյուջեի կատարման դրամարկղային սպասարկում իրականացնող լիազոր մարմիններ
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ ներմուծման մաքսատուրքերի /համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների/ գումարների հաշվեգրում և բաշխում, դրանք, որպես եկամուտ, բյուջեներ փոխանցում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումն ու կադաստրի համակարգի գործունեության ապահովումը, ինչպես նաև պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը, երաշխավորումը և պաշտպանությունը
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
«ՀՀվարչապետի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրված«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամում գնումների գործընթաց
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Դեղերի շրջանառության պետական կարգավորմանն ուղղված ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Կասեցված է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն ՓԲԸ-ին շինարարության նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ՀՀ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրով անասնապահական ուղղվածություն ունեցող համայնքների արոտավայրերի ջրարբիացում, ցանցերի կառուցում և դաշտային ճանապարհների անցանելիության ապահովում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝ բացառությամբ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ոստիկանություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական պահպանության գլխավոր վարչության
ֆինանսատնտեսական գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ա/ Ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովմանն ուղղված պետական գաղտնիք պարունակող ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող գնումներ
բ/ ՀՀ պաշտպանության նախարարության արտաբյուջետային միջոցների ձևավորում և օգտագործում։
գ/ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրված պաշտպանության ոլորտում գործող հիմնադրամների ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Ռուս-Հայկական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին համաձայնագրով նախատեսված Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան լիազոր պետական մարմիններ
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռուս-Հայկական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին համաձայնագրով կողմերի համար սահմանված պարտավորությունների կատարում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Սյունիքի մարզպետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն»
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից 2018թ․ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2018Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ*

 

 

 

*   «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Հաշվեքննիչ պալատը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի իրավահաջորդը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաշվեքննիչ պալատն առաջին տարում իրագործում է Ազգային ժողովի արդեն ընդունած՝ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության տարեկան ծրագիրը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը սույն օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողով է ներկայացնում հաշվեքննիչ պալատը:

3. Հաշվեքննիչ պալատի տարեկան առաջին հաղորդումը պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի վերջին տարեկան գործունեության ծրագրով նախատեսված ծրագրային հարցերով սահմանված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն: