♦ ♦ ♦   ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ♦ ♦ ♦  


INTOSAI

Հաշվեքննիչ պալատը անդամակցում է հաշվեքննություն (աուդիտ) իրականացնող բարձրագույն մարմինների միջազգային, եվրոպական և ասիական կազմակերպություններին՝ INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI: ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը համագործակցում է օտարերկրյա աուդիտի բարձրագույն մարմինների և կազմակերպությունների հետ ինչպես երկկողմ, այնպես էլ` բազմակողմ մակարդակներում:


Որպես աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ընտանիքի անդամ Հաշվեքննիչ պալատի համար առաջնային են աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ստանդարտները (ISSAI-ները).

⇒Լիմայի հռչակագիր (1977թ.) - ISSAI 1

⇒Մեխիկոյի հռչակագիր (2007թ.) - ISSAI 10

⇒Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային մյուս ստանդարտները:


Համագործակցություն INTOSAI հետ


INTOSAI-ն աուդիտի բարձրագույն մարմինների անկախ միջազգային կազմակերպություն է: Ստեղծվել է 1953թ. և հարթակ է հանդիսանում՝ հանրային հատվածի հաշվեքննության ոլորտի ամրապնդման, բարձրագույն աուդիտ իրականացնող մարմինների պրոֆեսիոնալության զարգացման, ինչպես նաև գիտելիքների և լավագույն պրակտիկայի փոխանակման համար: Կազմակերպությունը հատուկ խորհրդատվական կարգավիճակ ունի ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդում: INTOSAI նպատակներին հասնելու համար ստեղծվել են բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմինների տարածաշրջանային կազմակերպություններ:  Կազմակերպությունը միասնական նպատակների իրականացման համար կյանքի է կոչել մասնագիտական հանձնաժողովներ, աշխատանքային մասնագիտական խմբեր, որոնք կազմակերպում են կանոնավոր հանդիպումներ և այլ տեղեկատվական միջոցառումներ:

Երեք տարին մեկ անգամ անցակացվում է աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային կազմակերպության համագումար` INCOSAI: 

INTOSAI միավորում է աշխարհի 194 բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմիններ և 5 բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմիներ՝ դիտորդի կարգավիճակով: ՀՀ Վերահսկիչ պալատը (այժմ՝ Հաշվեքննիչ պալատ) անդամակցում է կազմակերպությանը 1998 թվականից:


Հաշվեքննիչ  պալատը անդամակցում է`  


⇒INTOSAI–ի բնապահպանական աուդիտի աշխատանքային խմբին,

⇒INTOSAI–ի ազգային առանցքային ցուցանիշների աշխատանքային խմբին,

⇒INTOSAI–ի պետական գնումների աուդիտի աշխատանքային խմբին:


 Համագործակցություն EUROSAI հետEUROSAI


EUROSAI–ն հանդիսանում է INTOSAI–ի տարածաշրջանային կազմակերպություն, որը ստեղծվել է 1990թ. և որի անդամների թիվը 50-ն է՝ Եվրոպական երկրների 49 աուդիտի բարձրագույն մարմիններ և Եվրոպական աուդիտորական պալատը: Վերահսկիչ պալատը (այժմ՝ Հաշվեքննիչ պալատ) անդամակցում է EUROSAI–ն 2000 թվականից: Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են նպաստել Եվրոպայի բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմինների միջև պրոֆեսիոնալ համագործակցությանը, աջակցել տեղեկատվության և մեթոդական նյութերի փոխանակմանը, նպաստել հանրային հատվածի հաշվետվողականությանը, խթանել այս բնագավառում ակադեմիական բազայի ստեղծմանը և հաշվեքննության տերմինաբանության ձեռքբերմանը:

 


                                           ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Հաշվեքննիչ  պալատը անդամակցում է`♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦


⇒EUROSAI–ի  բնապահպանական աուդիտի աշխատանքային խմբին,

⇒EUROSAI–ի ճգնաժամների վերացմանն ուղղված օգնության աուդիտի աշխատանքային խմբին,

⇒EUROSAI-ի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխատանքային խմբին:

 


ASOSAI

Համագործակցություն ASOSAI հետ


ASOSAI-ն INTOSAI–ի տարածաշրջանային կազմակերպություն Է, որը ստեղծվել է 1979թ. և միավորում է 45 աուդիտի բարձրագույն մարմիններ: Կազմակերպությունն իր գործունեության կարևորագույն մասն է համարում ուսուցողական ծրագրերը, փորձի փոխանակումը, կադրերի վերապատրաստումը, ինչպես նաև աուդիտի որակի ու կատարողականի բարելավումը: Ասիական տարածաշրջանի հաշվեքննության գերագույն ատյանները միավորող այս կազմակերպությանը Հաշվեքննիչ պալատը անդամակցում է 2007 թ.-ից:

 


ЕАЭСԵԱՏՄ անդամ երկրների աուդիտի բարձրագույն մարմինների հետ համատեղ աուդիտներ


ԵԱՏՄ անդամ երկրների աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջև համագործակցությունն էլ ավելի է խորացել համատեղ աուդիտների շնորհիվ: Համատեղ ստուգումները դյուրին են դարձրել տեղեկատվության և գիտելիքների փոխանակումը, կարողությունների զարգացումը և լավագույն փորձի բացահայտումը:

ՀՀ վերահսկիչ պալատի (այժմ՝ Հաշվեքննիչ պալատ) պատվիրակությունն յուրաքանչյուր տարի մասնակցում է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» համաձայնագրով նախատեսված ԵԱՏՄ անդամ պետությունների բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմինների կողմից իրականացվող թվով երկու համատեղ աուդիտի միջոցառումներին հետևյալ թեմաներով՝

⇒ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների) գումարների հաշվեգրում և բաշխում, դրանք որպես եկամուտ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցում

⇒ԵԱՏՄ բյուջեի միջոցների ձևավորում, կառավարում ու տնօրինում, Եվրասիական տնտեսական միության գույքի և այլ ակտիվների օգտագործում:

ԵԱՏՄ շրջանակում համատեղ ստուգումները կրելու են շարունակական բնույթ:

 


CIS SAIs

Համագործակցություն ԱՊՀ անդամ պետությունների աուդիտի բարձրագույն մարմինների հետ


ԱՊՀ անդամ պետությունների աուդիտի բարձրագույն մարմնի հետ հարաբերությունները իրականացվում են ԱՊՀ անդամ պետությունների հաշվեքննիչ մարմինների ղեկավարների խորհրդի շրջանակներում, որին պալատն անդամակցում է 2000թ-ից:

Հաշվեքննիչ պալատը համագործակցության համաձայնագրեր է կնքել Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի, Բելառուսի Հանրապետության հաշվիչ պալատների հետ: ՌԴ Հաշվիչ պալատի հետ անցկացվում են համատեղ ստուգումներ, որոնք, ըստ պայմանավորվածության, պարբերական բնույթ են կրում: ԱՊՀ անդամ պետությունների աուդիտի բարձրագույն մարմինների ղեկավարների խորհրդի նիստը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր տարի: Տարվա ընթացքում կազմակերպվում են նաև խորհրդին կից մասնագիտական խմբերի նիստեր: