Սույն թվականի հունիսի 15-ին ՀՀ ԱԺ հերթական նիստի ընթացքում քննարկվել է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, որի վերաբերյալ ՀՊ եզրակացությունը ներկայացրել է Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանը:

ՀՊ նախագահը նշել է, որ, Հաշվեքննիչ պալատը ստացել է բավարար տեղեկատվություն հաշվեքննություն իրականացնելու համար և ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունում էական խեղաթյուրումներ չեն հայտնաբերվել, ուստի Պալատը տվել է դրական եզրահանգումով կարծիք։

Համաձայն ներկայացված զեկույցի՝ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման վե­րաբերյալ եզրակացության կազմ­­ման նպա­տա­կով Հաշվեքննիչ պալատն իրա­կա­նաց­րել է պետական բյու­ջեի երեք, վեց, ինն ա­միս­ների և տարեկան կատարման 40 հաշ­վե­քննություն 10 գե­րա­տես­չու­թյուննե­րում, որոնց բա­ժին է ընկել ՀՀ պետա­կան բյուջեի ծախսային մասի 82.1%-ը: Սույն հաշվեքննությունների արդյունքները եռամսյակային պարբերականությամբ հրապարակվել են, և որոշ դեպքերում՝ դրանք նպաստել են հաշվեքննության ենթակա մարմինների տարեկան հաշվետվությունների վերանայմանը՝ այդ մասերով դարձնելով հաշվետվությունները զերծ անհամապատասխանություններից ու խեղաթյուրումներից։

Վերոնշյալ հաշվեքննությունների արդյունքում արձանագրվել են թվով 113 անհամա­պատաս­խա­նու­թ­յուն­­՝ 10 գերատեսչությունում և թվով 18 խեղաթյուրում՝ 5 գերատեսչությունում։ Սակայն ՀՊ նախագահը նշել է, որ խեղաթյուրումների հանրագումարային ֆինանսական արտահայտությունը կազմել է բյուջետային ծախսերի 0.11%-ը, ինչը չի գնահատվել որպես էական և չի ազդել ամփոփիչ կարծիքի վրա։

Ելույթի ընթացքում ՀՊ նախագահը անդրադարձել է նաև Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության ոլորտին առնչվող որոշ հասկացությունների՝ բովանդակային մեկնաբանման տեսանկյունից, ինչպես նաև ներկայացրել է ՀՊ կողմից եզրակացությունում ամփոփված առավել համակարգային բնույթի առաջարկությունը և դրա իրացման կարևորությունը հանրային ունեցվածքի կառավարման գործընթացի բարելավման շրջանակներում։

Ամփոփելով ելույթը` Ատոմ Ջանջուղազյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովին ինչպես Հաշվեքննիչ պալատի, այնպես էլ պետական մարմինների նկատմամբ հետեւողականորեն պահանջարկ ձևավորելու համար, ինչպես նաև հաշվեքննության օբյեկտներին՝ համագործակցության և պալատի գործունեության արդյունքների շարունակական բարելամանը նպաստելու համար:

Ելույթից հետո Ատոմ Ջանջուղազյանը պատասխանել է ՀՀ ԱԺ պատգամավորների հարցերին։

 

 

Երկուշաբթի, Հունիս 19, 2023