09/2018-12/2023

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 29․11.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 20․12.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 24․11.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 30․11.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 24․11.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 30․11.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 20․10.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 25․10.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 14․04.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 19․04.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 13․04.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 18․04.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 27․02.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 02․03.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 16․02.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 21․02.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 16․02.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 21․02.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 16․02.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 21․02.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 16․02.2023թ.
Վերջնաժամկետը՝ 21․02.2023թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 03.03.2022թ.
Վերջնաժամկետը՝ 10.03.2022թ.

 

 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 07.02.2022թ.
Վերջնաժամկետը՝ 10.02.2022թ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Տեղադրման ամսաթիվը՝ 09.02.2021թ.
Վերջնաժամկետը՝ 12.02.2021թ.
 
 
 
 
 
Տեղադրման ամսաթիվը՝ 02.12.2020թ.
Վերջնաժամկետը՝ 07.12.2020թ.

 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 11.09.2020թ.
Վերջնաժամկետը՝ 16.09.2020թ.

 

 

 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 25.08.2020թ.
Վերջնաժամկետը՝ 28.08.2020թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 14.08.2020թ.
Վերջնաժամկետը՝ 19.08.2020թ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Տեղադրման ամսաթիվը՝ 07.02.2020թ.
Վերջնաժամկետը՝ 12.02.2020թ.

 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 09.01.2020թ.
Վերջնաժամկետը՝ 13.01.2020թ.

 

2019 թվականի հայտարարություններ

 

 
Տեղադրման ամսաթիվը՝ 09.12.2019թ.
Վերջնաժամկետը՝ 12.12.2019թ.
 
 
Տեղադրման ամսաթիվը՝ 09.09.2019թ.
Վերջնաժամկետը՝ 12.09.2019թ.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 30.01.2019թ.
Վերջնաժամկետը՝ 07.02.2019թ.
 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 08.01.2019թ.
Վերջնաժամկետը՝ 11.01.2019թ.

 

2018 թվականի հայտարարություններ

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 29.08.2018թ.
Վերջնաժամկետը՝ 03.09.2018թ.

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 29.08.2018թ.
Վերջնաժամկետը՝ 03.09.2018թ.