Մարտի 30-ին կայացել է հաշվեքննիչ պալատի արտահերթ նիստը։ Հաշվեքննիչ պալատի կողմից հաստատվել է հաշվեքննությունների արդյունքներում կազմված երեք ընթացիկ եզրակացություններ:Եզրակացություններին ծանոթացեք՝ հետևյալ հղումներով.

1. Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից համայնքային բյուջեի միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և համայնքային սեփականության օգտագործման նկատմամբ իրականացված հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացություն

2. ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ իրականացված հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացություն

3. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում տրանսպորտի ոլորտին առնչվող բյուջետային միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության օգտագործման  ծրագրերի նկատմամբ իրականացված հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացություն (բացառությամբ որոշ ծրագրերի):

Օրակարգի համաձայն՝ մեկ այլ կետով քննարկվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում հյուսիս–հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի մասով իրականացվող հաշվեքննությունը. որոշում է կայացվել կասեցնել սույն հաշվեքննությունը։

Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նիստի մասնակիցների որոշմամբ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել Հաշվեքննիչ պալատի մի շարք որոշումներում:

Հաշվեքննիչ պալատի նիստերի ընթացքում կայացված հրապարակման ենթակա որոշումներին ծանոթացեք այս հղմամբ:

 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2020