ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2021Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2020Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Մոր և մանկան առողջության պահպանում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Արվեստների ծրագիր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Փրկարար ծառայություններ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Գիտության պետական կոմիտե։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձեւավորման եւ ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Գյումրու համայնքապետարան
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Համայնքային բյուջեի միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և համայնքային սեփականության օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ԵԱՏՄ անդամ պետության բյուջեի կատարման դրամարկղային սպասարկում իրականացնող լիազոր մարմիններ
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ ներմուծման մաքսատուրքերի /համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների/ գումարների հաշվեգրում և բաշխում, դրանք, որպես եկամուտ, բյուջեներ փոխանցում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Եվրասիական տնտեսական միության /ԵԱՏՄ/ դատարան և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ԵԱՏՄ մարմիններում բյուջետային միջոցների ձևավորում, կառավարում ու տնօրինում, գույքի և այլ ակտիվների օգտագործում /համատեղ/
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էկոնոմիկայի նա­խարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
2020 թվականի երեք ամիսների պետական բյուջեի մուտքերի ձևա­վորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գոր­ծու­նեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման և կադաստրի համակարգի գործունեության ապահովում, ինչպես նաև պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչում, երաշխավորում և պաշտպանություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումն ու կադաստրի համակարգի գործունեության ապահովումը, ինչպես նաև պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը, երաշխավորումը և պաշտպանությունը
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետությանկրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականիպետական բյուջեի վեց ամիսներիմուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Գիտության պետական կոմիտե։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձեւավորման եւ ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Նախնական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթությունների գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետությանկրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականիպետական բյուջեի երեք ամիսներիմուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՎԵՑ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԵԼՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ առողջապահության նախարարություն և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Կասեցված է
Հաշվեքննության Առարկա
Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն ՓԲԸ-ին շինարարության նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ էկոնոմիկայի նա­խարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
2020 թվականի վեց ամիսների պետական բյուջեի մուտքերի ձևա­վորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գոր­ծու­նեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝ բացառությամբ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ոստիկանություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Կասեցված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ճանապարհային ցանցի բարելավման դրամաշնորհային և վարկային ծրագրեր
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Առողջապահության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ ոստիկանություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
2020թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Ոստիկանություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IX ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Պաշտպանության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Գնումների գործընթաց
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
X ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Պետական եկամուտների կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Պետական եկամուտների կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VIII ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կաառվարման և ենթակառուցվածքների նա¬խարարության Ջրային կոմիտե։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ տարածքային կաառվարման և ենթակառուցվածքների նա¬խարարության Ջրային կոմիտեի 2020 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
II ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Սյունիքի մարզպետարան
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
IV ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
I ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Վանաձորի համայնքապետարան
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի 2020 թվականի վեց ամիսների պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի 2020 թվականի երեք ամիսների պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
III ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
Տրանսպորտի ոլորտին առնչվող բյուջետային միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության օգտագործում՝ բացառությամբ շինարարական և «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում» ծրագրերի
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ տարածքային կաառվարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե։
Կարգավիճակ: 
Ավարտված է
Հաշվեքննության Առարկա
ՀՀ տարածքային կաառվարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտեի 2020 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
VI ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության Օբյեկտ
ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Կարգավիճակ: 
Ընթացքում է
Հաշվեքննության Առարկա
Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր։
Իրականացնող ստորաբաժանում: 
V ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 
 

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2019Թ․ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

*   «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Հաշվեքննիչ պալատը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի իրավահաջորդը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաշվեքննիչ պալատն առաջին տարում իրագործում է Ազգային ժողովի արդեն ընդունած՝ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության տարեկան ծրագիրը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը սույն օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողով է ներկայացնում հաշվեքննիչ պալատը:

3. Հաշվեքննիչ պալատի տարեկան առաջին հաղորդումը պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի վերջին տարեկան գործունեության ծրագրով նախատեսված ծրագրային հարցերով սահմանված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն: