Տեղադրման ամսաթիվը՝ 08.01.2019թ.
Վերջնաժամկետը՝ 11.01.2019թ.
 

 

Տեղադրման ամսաթիվը՝ 29.08.2018թ.
Վերջնաժամկետը՝ 03.09.2018թ.
 
Տեղադրման ամսաթիվը՝ 29.08.2018թ.
Վերջնաժամկետը՝ 03.09.2018թ.