ՆԻՆԱ ՄԱՆՈՒԿԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

1980թ. հոկտեմբերից մինչև 2003թ. նոյեմբերը աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարությունում որպես` հաշվապահական հաշվառման և վերահսկողության վարչությունում` հաշվապահ, մեթոդիստ, գլխավոր տնտեսագետ, հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ, ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահ:

2003թ. նոյեմբերից մինչև 2008թ. հունվարը աշխատել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեում, ապա ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում` որպես ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ

2008թ. հունվարից աշխատել է ՀՀ վերահսկիչ պալատմ որպես` ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ, իսկ 2014թ. փետրվարից ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ

օրենքի ուժով 2018թ. ապրիլի 9-ից ՀՀ hաշվեքննիչ պալատի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետն է:

1982թ. ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի «նյութատեխնիկական մատակարարում, էկոնոմիկա և պլանավորում՚» ֆակուլտետը

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի կանոնադրության համաձայն՝ ֆինանսատնտեսական եվ հաշվապահական հաշվառման վարչությունը.

1. իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը.

2. կազմակերպում է ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորումը, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի, բյուջետային հայտերի կազմումը և ներկայացումը, ֆինանսական գործունեության վերլուծությունը և հաշվետվությունների կազմումը, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը, ինչպես նաև կազմում է ծախսային նախահաշիվներ և ներկայացնում հաստատման, ապահովում է ընթացիկ տարվա հատկացումների օգտագործումը.

3. ապահովում է Հաշվեքննիչ պալատի համար գնումների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների իրականացումը.

4. ապահովում է Հաշվեքննիչ պալատի վարչական համալիրի շահագործումը, դրա և հարակից տարածքների բարեկարգումը և բարվոք վիճակի պահպանումը, տեխնիկական սպասարկման ապահովման աշխատանքները․

5. կազմակերպում է Հաշվեքննիչ պալատի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների ամենամյա արտաքին աուդիտ իրականացնող արտաքին աուդիտորական կազմակերպության հետ տարվող աշխատանքները։

 6. իրագործում է վարչության աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրերով սահմանված գործառույթները։


Ծնվել է 1958 թ. Երևան քաղաքում Ամուսնացած չէ: