2020 թվականի հունվարի 22-ին կայացավ հաշվեքննիչ պալատի արտահերթ նիստը: 
Պալատի որոշմամբ հաստատվեցին արարողակարգի և փաստաթղթաշրջանառության վարչության՝
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը, փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին պաշտոնների անվանացանկում։
Նիստի ընթացքում լրացումներ կատարվեցին 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 20/6 և 2019թվականի հոկտեմբերի 14 թիվ 22/6 որոշումների մեջ։


Հաշվեքննիչ պալատի նիստերի ընթացքում կայացված հրապարակման ենթակա որոշումներին ծանոթացեք այս հղմամբ։

 

Ուրբաթ, Հունվար 24, 2020