2023թ. նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ Հաշվեքննիչ պալատի արտահերթ նիստ։

Հաշվեքննիչ պալատը նիստի ընթացքում հաստատեց Հաշվեքննության 2024-2026թթ առաջնահերթությունները։ Սույն փաստաթղթով պալատը նպատակադրված է մարդակենտրոն հաշվեքննությունների միջոցով նպաստել մարդու պահանջմունքներն արդյունավետորեն հասցեագրող հանրային կառավարմանը և միջազգային լավագույն փորձին համահունչ պետության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը: Սահմանված 7 հավասարազոր առաջնահերթություններն են․

1.      Մարդուն մատչելի, հասանելի, որակյալ և դիմակայուն առողջապահություն.

2.     Մարդուն մատչելի և որակյալ ցկյանս կրթություն.

3.     Մարդուն շրջապատող մաքուր և անվտանգ միջավայր.

4.     Մարդուն մատչելի և արդյունավետ արդարադատություն.

5.     Արտահանմանը միտված, գիտահեն և մրցակցային տնտեսության զարգացում.

6.     Պետական ֆինանսների և սեփականության կառավարման ինստիտուտների զարգացում.

7.     Ներդաշնակ զարգացող համայնքներ:

Վերոնշյալ հավասարազոր առաջնահերթություններով միջնաժամկետ հորիզոնում նախատեսվում է գնահատել պետական քաղաքականության միջոցառումների արդյունավետությունը 74 առանձին ուղղություններերով։

Հաշվեքննիչ պալատը նիստում հավանության արժանացրեց նաև Հաշվեքննիչ պալատի 2024 թվականի գործունեության ծրագիրը և Հաշվեքննիչ պալատի 2024 թվականի գործունեության ծրագրի առաջին և երկրորդ մասերով նախատեսված ծրագրային կետերի ընտրության հիմնավորումը։

Համաձայն 2024 թվականի գործունեության ծրագրի՝ Հաշվեքննիչ պալատը պետական բյուջեի երեք, վեց, ինը և տարեկան կատարման վերաբերյալ (մաս 1-ի շրջանակներում) ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություններ կիրականացնի 8 գերատեսչություններում։

Ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդաբանությամբ ընտրված (մաս 2-ի շրջանակներում) 4 գերատեսչությունների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը ևս կլինի Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննությունների առարկա, ինչպես նաև 7 ծրագրային կետերով կիրականացվեն կատարողականի հաշվեքննություններ։

Գործունեության ծրագիրը ներառում է նաև Հաշվեքննիչ պալատի ռազմավարական զարգացման ծրագրից բխող միջոցառումներ, միջազգային համաձայնագրերով համատեղ հաշվեքննություններ, ինչպես նաև ուսուցման և վերապատրաստման աշխատանքներ։

 

Հրապարակման ենթակա բոլոր որոշումներին հնարավոր է ծանոթանալ այս հղմամբ։

 
 Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 1, 2023