ԿԱՐԵՆ ՎԱՍԻԼԻԻ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ

Աշխատել "Հայներարտ" բանկում, որպես վարկային մենեջեր, "Հայկապ" բանկի գանձապետարանի արտարժութային եւ ֆոնդային գործառնությունների վարչությունում, Հայխնայբանկի ֆինանսական վերահսկողության եւ մեթոդաբանության խմբում, "Հայաուդիտ" ՍՊԸ-ում եւ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ իրավաբանական վարչությունում

2005 թ. աշխատել է ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի պետական բյուջեի եկամուտների մուտքերի, պետական գույքի մասնավորեցման եւ կառավարման վերահսկողության վարչությունում, որպես մասնագետ, նույն թվականից` ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի վերլուծական եւ մեթոդաբանական վարչությունում, որպես գլխավոր մասնագետ, ապա` տեսչության պետ  

2007 թ. նոյեմբերից ՀՀ վերահսկիչ պալատի վերլուծության եւ մեթոդաբանության վարչության պետն էր

2008 թ. հուլիսից` ՀՀ վերահսկիչ պալատի մեթոդաբանության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և միջազգային կապերի վարչության պետ:

2014թ. փետվարից՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի մեթոդաբանության և միջազգային կապերի վարչության պետ

օրենքի ուժով 2018թ. ապրիլի 9-ից ՀՀ hաշվեքննիչ պալատի մեթոդաբանության, վերլուծության և միջազգային կապերի վարչության պետն է:

Գերազանցության դիպլոմով ավարտել ՀՀ պետական տնտեսագիտական ինստիտուտն ու նույն ինստիտուտի ասպիրանտուրան

Վարչությունը հաշվեքննություն է իրականացնում Հաշվեքննիչ Պալատի 2019 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրով նախատեսված օբյեկտներում:

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ՝ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՇՈՒԹՅՈՒՆԸ

1․ կազմակերպում է Հաշվեքննիչ պալատի կողմից իրականացվող հաշվեքննության գործընթացի մեթոդական ապահովումը.

2. կազմակերպում է հաշվեքննության ստանդարտների նախագծերի, մեթոդական ցուցումների նախագծերի, ձեռնարկների նախագծերի, հաշվեքննության գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի և այլ մեթոդական փաստաթղթերի (ներառյալ` դրանցում լրացումների և փոփոխությունների) մշակումը և դրանք ներկայացնում հաստատման.

3. մշակում և ներկայացնում է մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացման ծրագրի, գործունեության ծրագրի կազմման համար հիմք հանդիսացող ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդաբանության, հաշվեքննության իրականացման մեթոդաբանության և ուղեցույցների, հաշվեքննիչ պալատի անդամների գործունեությանն առնչվող՝ միջազգային իրավական պրակտիկայով պայմանավորված ուղենշային չափանիշների նախագծեր․

4. Հաշվեքննիչ պալատի որոշման հիման վրա իրականացնում է հաշվեքննություն, այդ թվում` ստուգում.

5. կազմում և ներկայացնում է Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության տարեկան հաղորդման, պետական բյուջեի կատարման եզրակացության, Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության տարեկան ծրագրի նախագծերը.

6. ապահովում է Հաշվեքննիչ պալատի փոխհարաբերություններն օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների հետ.

7. մշակում է Հաշվեքննիչ պալատի շարունակական զարգացման ծրագրերի նախագծերը.

8. իրականացնում է <<Հաշվեքննիչ պալատի մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանված հաշվեքննության արդյունքների վերլուծություններ․

9. իրագործում է վարչության աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրերով սահմանված գործառույթները։


Ծնվել է 1979թ. հունիսի 28-ին Երևան քաղաքում:

Համատեղության կարգով դասավանդում է Երեւանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտում, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում: Տնտեսագիտության թեկնածու է: Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: